Placówki

logowanie

Formularz rejestracyjny

Formularz rejestracyjny prosimy o wypełnienie osoby, które ukończyły szkolenie przygotowujące do realizacji Programu Fred goes net, zorganizowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Rejestracja na stronie daje możliwość dostępu do treści oraz materiałów pomocnych przy realizacji programu. Jest również platformą wymiany doświadczeń między realizatorami.