Placówki

logowanie

Współpraca

CHCESZ POMÓC?

Skontaktuj się z najbliższym realizatorem!

Zapoznaj się z ulotką. Przekaż ulotkę i informację o programie innym.

Współpraca, to porozumienie instytucji i podmiotów kierujących z realizatorami. 

POINFORMUJ O PROGRAMIE

Przekaż ulotkę młodzieży, pokaż film, skorzystaj z wiarygodnego źródła - skieruj do programu.

Grupa docelowa – młode osoby eksperymentujące lub używające szkodliwie legalnych czy nielegalnych substancji odurzających - osoby nieuzależnione w wieku 13-19 lat.

Zadaniem partnerów jest dotarcie do młodych użytkowników narkotyków, w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania oraz kierowanie ich do programu = realizatorów.

Do programu nie kwalifikują się osoby uzależnione lub używające heroiny.
W razie potrzeby odbiorcami programu mogą być osoby nawet do 24 r.ż.

Kandydatów do programu może kierować:

  • szkoła
  • policja czy straż miejska
  • sąd
  • prokuratura

oraz osoby prywatne:

  • rodzice
  • opiekunowie prawni
  • nauczyciel, trener, babcia, dziadek, brat, siostra, sąsiad/ka, itd. - każdy może pomóc!

Do programu można zgłosić się także samemu. 

Współpraca

Szczegółowy opis programu

W zależności od sytuacji młodej osoby, skierowanie może mieć charakter dobrowolny lub opierać się na oficjalnym nakazie. Nakaz nie oznacza umieszczenia młodego człowieka w programie na siłę i wbrew niemu, ale wiąże się z dopilnowaniem jego uczestnictwa. Należy podkreślić, iż odpowiedzialność za samego siebie oznacza, że to od osoby zależy czy weźmie udział w programie. My możemy jej pomóc w decyzji podkreślając korzyści związane z udziałem.