Placówki

logowanie

Seminarium dla realizatorów programu FreD oraz Konferencja z okazji 10-lecia programu FreD goes net w Polsce

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy zaprasza 12-13.12.2019 na: Seminarium Ogólnopolskie dla realizatorów programu wczesnej interwencji FreD połączone z Międzynarodową Konferencją z okazji 10-lecia programu FreD goes net w Polsce.

W styczniu 2009 roku właśnie w Bydgoszczy zostały zrealizowane pierwsze zajęcia Programu FreD goes net w Polsce i po roku pilotażu rozpoczęto jego implementację w całym kraju. Obecnie program FreD jest realizowany w ponad 100 miastach przez ponad 250 certyfikowanych realizatorów. Dlatego też warto, aby w jednym miejscu spotkali się zarówno doświadczeni i niestrudzeni od lat realizatorzy oraz ci co rozpoczynają.  Spotkanie będzie miało charakter zarówno plenarny ale głównie warsztatowy.

Temat Konferencji:

„Dialog Motywujący w pracy z młodzieżą wykazującą zachowania problemowe”

– obejmuje prezentacje ale przede wszystkim  warsztaty prowadzone przez wieloletnich praktyków i trenerów DM z kraju i zagranicy (Niemcy, Irlandia), którzy podzielą się swoimi doświadczeniami klinicznymi i terapeutycznymi w stosowaniu DM w pracy z młodzieżą uzależnioną od różnych substancji psychoaktywnych, z objawami depresji, lęku i innymi zaburzeniami a także ich rodzicami. Dwudniowe seminarium oraz konferencja odbędzie się w Bibliotece Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

ZAPRASZAMY REALIZATORÓW PROGRAMU FRED 

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i przesłać skan na adres e-mail: fred-seminarium@wp.pl do dnia 2 grudnia 2019. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Opłata wpisowa wynosi 90 zł i zawiera pobyt w hotelu, przerwy kawowe, obiady, śniadania, kolacje, wynajem urządzenia do odsłuchu tłumaczenia symultanicznego, certyfikat uczestnictwa. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Seminarium jest współfinansowane ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY