Placówki

logowanie

Lista Partnerów

Poniżej znajdzie się lista instytucji i organizacji, które współpracują z relizatorami Programu FreD goes net.

Dołącz do grupy Partnerów, zaangażuj się w realizację FreDa!

Poinformuj o nawiązanej współpracy!

  • Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii - wdrożyło Program FreD goes net w Polsce (2010 r. pilotaż), corocznie przeznacza dotacje w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację programu na terenie całej Polski, organizuje szkolenia dla realizatorów, wspiera merytorycznie, przekazuje materiały promocyjne.
  •  

We współpracę przy realizacji Programu Fred goes net zaangażowani są: