Placówki

logowanie

Rekrutacja na szkolenie

Szkolenie odbyło się w dniach 22-25.05.2018 r.

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii uprzejmie informuje o rozpoczętej rekrutacji na szkolenie przygotowujące do realizacji programu FreD goes net

Cele szkolenia:
- przygotowanie realizatorów uprawnionych do prowadzenia zajęć dla młodzieży używającej narkotyków, zgodnie z programem FreD
- wzmocnienie współpracy osób i instytucji w zakresie wczesnej interwencji
- upowszechnienie programu rekomendowanego w Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego
Termin szkolenia: 22 – 25 maja 2018 roku
Miejsce  szkolenia:  Warszawa
Szczegółowe informacje na temat ośrodka szkoleniowego zostaną przekazane uczestnikom szkolenia w terminie późniejszym.
Wykładowca: Szkolenie będzie prowadzone przez koordynatora programu FreD goes net oraz certyfikowanego trenera: dialogu motywującego i programu „FreD goes net”.
Planowana liczba uczestników: 18 osób

Ważne informacje dotyczące kwalifikacji na szkolenie

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

 • osoby, które mają możliwość i są zdecydowane realizować program w ramach swojej działalności zawodowej,
 • osoby posiadające wykształcenie mające zastosowanie w profilaktyce narkomanii (preferowana: psychologia, pedagogika, resocjalizacja, szkolenie w zakresie specjalisty lub instruktora terapii uzależnień),
 • osoby posiadające kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji działań / programów profilaktyki narkomanii wśród młodzieży,
 • osoby posiadające umiejętności pracy grupowej z młodzieżą,
 • zatrudnione w placówce tj. poradnia, punkt konsultacyjny, ośrodek profilaktyki,
 • w szczególności zapraszamy placówki z województw, w których brakuje czynnych realizatorów i program jest mało dostępny (http://programfred.pl/placowki),
 • zgłoszenia osób powinny być dokonane przez placówkę, w której osoby są zatrudnione.

Wymagania dotyczące placówki:

 • placówka (z wyłączeniem szkoły) jest realizatorem programów z zakresu profilaktyki narkomanii, w szczególności działań adresowanych do młodzieży używającej narkotyków,
 • placówka dysponuje warunkami lokalowymi odpowiednimi do prowadzenia zajęć grupowych,
 • placówka prowadzi współpracę z lokalnymi instytucjami tj. szkoła, policja, sąd,
 • placówka zadeklaruje, że będzie realizować program FreD.

W celu zakwalifikowania zgłoszenia należy wypełniony formularz wydrukować, podstemplować, podpisać, a następnie przesłać w formie skanu mailem. 
W tytule wiadomości proszę umieścić treść: Zgłoszenie program FreD 05.2018

W ramach jednej placówki mogą być zgłoszone maksymalnie dwie osoby, przy czym Krajowe Biuro zastrzega sobie możliwość, w przypadku dużej liczby zgłoszeń, przyjęcia tylko jednej osoby z danej placówki.

Koszty uczestnictwa w szkoleniu

Uczestnicy szkolenia będą mieli zapewnione bez opłat:

 • zajęcia dydaktyczne,
 • materiały szkoleniowe,
 • wyżywienie (obiad, przerwa kawowa, kolacja)

Krajowe Biuro informuje, że nie pokrywa kosztów zakwaterowania uczestników szkolenia. Uczestnicy szkolenia będą mogli na własny koszt skorzystać z noclegów w ośrodku, w którym odbędzie się szkolenie w preferencyjnych cenach lub w innym ośrodku/hotelu.

Termin nadsyłania zgłoszeń  upływa 20 kwietnia 2018 roku.

Dane kontaktowe:

profilaktyka@kbpn.gov.pl

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa
Tel.:  (22) 641 15 01 Fax.  (22)  641 15 65

Osoby odpowiedzialne za szkolenie
Bartosz Kehl - sprawy organizacyjne dotyczące szkolenia
Tel. 22 641 15 01 wew. 116
bartosz.kehl@kbpn.gov.pl
Anna Radomska - koordynator projektu FreD goes net
Tel.  22 641 15 01 wew. 108
anna.radomska@kbpn.gov.pl

Wszystkie osoby, które terminowo prześlą zgłoszenie, zostaną  do dnia 25 kwietnia 2018 roku poinformowane drogą mailową o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowaniu na szkolenie. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, placówka delegująca osobę, która otrzymała potwierdzenie zakwalifikowania, zobowiązana jest do poinformowania organizatora o rezygnacji w terminie do 27 kwietnia.

Formularz zgłoszenia na szkolenie do pobrania

 


SZKOLENIA DLA REALIZATORÓW PROGRAMU FRED GOES NET

Uprawnienia do organizowania szkoleń dla nowych realizatorów programu FreD posiada Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Szkolenie odbywa się przeważnie w kwietniu/maju, a także we wrześniu, jest finansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Standardy realizacji Programu zostały opisane w zakładce Realizatorzy | Standardy
Więcej informacji na temat metody Dialogu Motywującego opisuje w Artykule Robert Rejniak.

Szczegółowe informacje na temat aktualnie organizowanych szkoleń będą publikowane na tej stronie oraz na stronie Krajowego Biura www.kbpn.gov.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
Zachęcamy do śledzenia aktualności naszych stron oraz fanpage https://www.facebook.com/KrajoweBiuro/.

Rekrutacja na szkolenie