Placówki

logowanie

Rekrutacja na szkolenie 06.2021

Program FreD jest programem wczesnej interwencji skierowanym do młodzieży używającej substancji psychoaktywnych okazjonalnie lub szkodliwie (profilaktyka wskazująca i selektywna). Program jest oparty o metodę krótkiej interwencji profilaktycznej, realizowany jest w formie zajęć w małych grupach, z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.


Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy na zlecenie Krajoego Biura organizuje w bieżącym roku szkolenie przygotowujące nowych realizatorów programu FreD goes net. Szkolenie jest rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, a jego ukończenie prowadzi do uzyskania zaświadczenia uprawniającego do realizacji programu FreD.


Szkolenie planowane jest w Bydgoszczy w dniach 15-18 czerwca 2021 r.


Wszelkie informacje dotyczące szkolenia można znaleźć na stronie organizatora:
https://ptznbydgoszcz.pl/2021/05/17/ogloszenie-o-szkoleniu-dla-nowych-realizatorow-fred-goes-net-2021/

Dane kontaktowe:
e-mail: fred-szkolenie@wp.pl
tel. 735221010


Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy
ul. Gajowa 43, 85-087 Bydgoszcz