Placówki

logowanie

Zachęcamy do korzystania z serwisu internetowego dopalaczeinfo.pl

Serwis jest źródłem rzetelnych informacji na temat ryzyka używania narkotyków i tzw. dopalaczy oraz przepisów prawa. Osoby używające środków odurzających mogą  dokonać oceny poziomu ryzyka związanego z używaniem poprzez wypełnienie interaktywnych testów, a także skorzystać z porady psychologa, prawnika i  lekarza (połączenie serwisu z poradnią internetową). W serwisie są udostępnione linki do bazy placówek pomocowych. Na stronie odbiorca może również dowiedzieć się w jaki sposób może pomóc osobie z problemem narkotykowym oraz w jaki sposób nie ulegać presji rówieśników. 
Zachęcamy do upowszechniania: www.dopalaczeinfo.pl