Placówki

logowanie

Ulotka promująca Program FreD goes net

Ulotka powstała jako narzędzie promocji programu FreD goes net wśród instytucji i organizacji kierujących młode osoby do programu, aby zachęcić je do współpracy. Zawiera podstawowe informacje o programie, o jego celu, przebiegu, a także opis grupy odbiorców oraz warunków realizacji programu. Adresatem ulotki będą:

  • Szkoły
  • Policja
  • Kuratorzy
  • Sądy
  • Rodzice
  • Lekarze i in.

Ulotka jest do dyspozycji realizatorów programu oraz może być dostępna na prośbę instytucji/osób współpracujących z realizatorami. Zamówienie należy kierować na adres: profilaktyka@kcpu.gov.pl lub przez formularz kontaktowy strony.

Wersja elektroniczna ulotki w formacie PDF: POBIERZ

Aby zamówić ulotkę należy postępować zgodnie z procedurą opisaną na stronie kcpu.gov.pl

Osoby pragnące dystrybuować ulotkę proszone są o przekazanie w zamówieniu informacji według poniższego szablonu:

Nazwa organizacji/instytucji:
Dane realizatora:
Teren działania:
Nazwa/y instytucji, do której/których kierowane będą działania promocyjne:
Szacowana liczba odbiorców działania promocyjnego:
Liczba ulotek:
*Nazwa działania (jeżeli działanie jest sformalizowane, np. szkolenie, konferencja)
*Dane kontaktowe zamawiającego (jeżeli są inne niż w pierwszych punktach)

Plik drukarski dostępny jest dla realizatorów zarejestrowanych na portalu w zakładce "dodaj materiały". Każda ingerencja w treść ulotki musi być skonsultowana z pracownikiem merytorycznym działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej KBPN, a projekt zmian przedstawiony do akceptacji drogą mailową na adres: 
profilaktyka@kcpu.gov.pl

Ulotka promująca Program FreD goes net